Плащането на поръчката се извършва с наложен платеж или чрез стоков кредит към Ти би ай банк. 

Цените на стоките/услугите, предлагани в PUREMALL са в български лева (BGN), с включен в тях ДДС. 

Цените на стоките/услугите са валидни до датата, посочена в уебсайта или до последващата им промяна, извършена по усмотрение на Доставчика.

Дължимата от Потребителя сума за всяка поръчка, включваща всички разноски, свързани с покупката и доставката на поръчката се посочва преди потвърждаването на поръчката.

 ЗА СТОКОВ КРЕДИТ КЪМ „ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ:

Физически лица, пълнолетни български граждани, или постоянно пребиваващи в България чуждестранни граждани, с регулярни доходи, на които си плащат осигуровките.

 ОДОБРЕНИЕ: от 1 мин до 2 часа

 СРОК: от 3 до 36 месеца

 РАЗМЕР: от 150 до 10 000лв

Основни стъпки:

 ПРОЦЕДУРА ЗА ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ:

     1. КЛИЕНТЪТ избира стоката, която иска да закупи на изплащане и натиска бутона „Купи с кредит - TBI Bank". Ако КЛИЕНТЪТ иска да закупи повече от една стока, първо ги добавя в кошницата и после натиска бутона "Купи с кредит - TBI Bank".

     2. С помощта на специално разработен Ти Би АЙ Банк ЕАД калкулатор, КЛИЕНТЪТ лесно може да се ориентира за сроковете и оскъпяването на предлаганите схеми за разсрочено плащане, за да избере най-удобния за него вариант на погасяване. Системата автоматично изчислява всички полета на калкулатора. За да продължи напред, КЛИЕНТЪТ трябва да даде своето съгласие за обработка на личните му данни поотделно, на три места, с тикчета. За целта може да се запознае с документа " Заявление - декларация за установяване на договорни отношения" . По този начин той извършва електронно изявление, че е запознат и приема условията.

     3. КЛИЕНТЪТ попълва форма със следните данни – Трите имена, ЕГН, e-mail, тел. за връзка, адрес по лична карта, адрес за доставка на стоката. Ако КЛИЕНТЪТ е избрал някаква застраховка, то след полетата за личните данни, ще трябва да даде и съгласие да му се направи и съответната застраховка.

    4. След като КЛИЕНТЪТ потвърди цялата информация по поръчката, се генерира заявка, която отива при ТЪРГОВЕЦА. Ако стоката е налична, ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща заявката към TBI Bank за оценка.

     5. Служител на Ти Би Ай Банк ЕАД ще се свърже с КЛИЕНТА в рамките на работното време на Банката от 9:00 до 19:00 ч., на посочените от него телефони и ще допълни необходимата информация за исканото финансиране. 

     6. ТЪРГОВЕЦЪТ ще информира КЛИЕНТА за становището по искания кредит. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДПИСВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД

ОТ КЛИЕНТА КЪМ ТЪРГОВЕЦА, ЧРЕЗ КУРИЕРСКА ФИРМА

      1. КЛИЕНТЪТ се идентифицира пред куриера с лична карта, като това задължително трябва да бъде титуляра по договора.

      2. КЛИЕНТЪТ предоставя на куриера копие на лична си карта от двете страни. Собственоръчно вписва „Вярно с оригинала!", датата и се подписва.

      3. КУРИЕРЪТ дава за подпис на КЛИЕНТА следните документи:

                ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДОГОВОРНИ - КЛИЕНТЪТ вписва трите си имена, ЕГН и град на обозначените места и се разписва на „ЗАЯВИТЕЛ". Датата се отпечатва автоматично.

                ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ /2бр/ - на страници от 1 до 6 - КЛИЕНТЪТ се разписва в долния десен ъгъл на „ПОТРЕБИТЕЛ". На страница 6 - КЛИЕНТЪТ вписва трите си имена и се подписва на „ПОТРЕБИТЕЛ". Попълва декларацията, в долната част на страницата с град и дата и се подписва на „ПОТРЕБИТЕЛ".

ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОПЪЛВА САМО В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СТОКАТА СЕ ПРЕДАВА ФИЗИЧЕСКИ НА КЛИЕНТА, В МОМЕНТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА!

                ФАКТУРА /оригинал и копие/ - Задължително с плащане по БАНКОВ ПЪТ Получател: Трите имена, ЕГН и подпис на КЛИЕНТА.

                При наличие на застраховка, се разпечатва и комплектът документи, касаещ застраховката, и се подписва на обозначените места.

       4. След като КЛИЕНТЪТ попълни и положи подписи на всички обозначени места в горните документи, куриерът прави проверка за пропуск или грешки.

       5. За КЛИЕНТА остава:

                Екземпляр на ДОГОВОРА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ;

                Застрахователен пакет документи, предназначен за КЛИЕНТА;

                Оригинална фактура.

        6. КУРИЕРЪТ трябва да върне към ТЪРГОВЕЦА следния набор от документи:

                Заявление-Декларация за установяване на договорни отношения – подписано;

                Договор за потребителски кредит – подписан;

                Копие от личната карта на клиента - подписано с „Вярно с оригинала“;

                Застрахователен пакет документи, предназначен за ТЪРГОВЕЦА - подписан;

                Копие от фактура – подписана;

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА ОТ КЛИЕНТА КЪМ ТЪРГОВЕЦА:

При връщане на стоката от КЛИЕНТА в законния 14 дневен срок за онлайн продажбите, независимо от причината, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява Ти Би Ай Банк ЕАД, за да бъде анулиран договора на КЛИЕНТА.

ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА КРЕДИТ:

∙ Чрез банков превод

∙ Чрез автоматично плащане от Вашата банкова сметка

∙ В офисите на ТБИ Банк

∙ Чрез сайта www.ePay.bg (код на търговец: 65 000)

∙ На банкомат чрез системата B-pay (код на търговец: 65 000)